PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"beautiful picture" — Słownik kolokacji angielskich

beautiful picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): piękny obraz
  1. beautiful przymiotnik + picture rzeczownik
    Silna kolokacja

    He didn't want to think about that moment More beautiful pictures.