"beautiful woman" — Słownik kolokacji angielskich

beautiful woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): piękna kobieta
  1. beautiful przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She was the most beautiful woman he had ever seen.

podobne do "beautiful woman" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "beautiful woman" po polsku

rzeczownik
określenie "puszystej" kobiety (skrót od "Big Beautiful Woman") = BBW