BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"beautiful girl" — Słownik kolokacji angielskich

beautiful girl kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): piękna dziewczyna
  1. beautiful przymiotnik + girl rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Also the name of a beautiful 9 year old girl.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo