PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"beautiful place" — Słownik kolokacji angielskich

beautiful place kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): piękne miejsce
  1. beautiful przymiotnik + place rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Beautiful place but too big for us to keep up.