MIKOŁAJKOWY RABAT -50%.Roczny kurs Business English taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"beautiful thing" — Słownik kolokacji angielskich

beautiful thing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): piękna rzecz
  1. beautiful przymiotnik + thing rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He would like to own everything, if possible, especially beautiful things.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo