BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs o połowę taniej!SPRAWDŹ >>

"beautiful thing" — Słownik kolokacji angielskich

beautiful thing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): piękna rzecz
  1. beautiful przymiotnik + thing rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He would like to own everything, if possible, especially beautiful things.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo