"mixed picture" — Słownik kolokacji angielskich

mixed picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mieszany obraz
  1. mixed przymiotnik + picture rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "But it's a mixed picture because the revenues were light."