PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"general picture" — Słownik kolokacji angielskich

general picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ogólny obraz
  1. general przymiotnik + picture rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She hoped the film would at least give her a general picture of their life and times.