"black-and-white picture" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czarno-biały obraz
  1. black-and-white przymiotnik + picture rzeczownik
    Silna kolokacja

    I have black-and-white pictures of my grandmother when she was 2 or 3, and they're in great condition.

    Podobne kolokacje:

podobne do "black-and-white picture" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "black-and-white picture" po angielsku — Słownik polsko-angielski

idiom