"great picture" — Słownik kolokacji angielskich

great picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): świetny obraz
  1. great przymiotnik + picture rzeczownik
    Silna kolokacja

    Only one great picture shows a man when he smiles.