"gloomy picture" — Słownik kolokacji angielskich

gloomy picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciemny obraz
  1. gloomy przymiotnik + picture rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    First, I will paint a gloomy picture of what our future may be.

    Podobne kolokacje:

podobne do "gloomy picture" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "gloomy picture" po angielsku

idiom
paint a gloomy picture = kreślić ponury obraz (np. sytuacji na świecie)
czasownik