"real picture" — Słownik kolokacji angielskich

real picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prawdziwy obraz
  1. real przymiotnik + picture rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He had no way of finding out what the real picture was.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo