"autographed picture" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz złożono autograf
  1. autographed przymiotnik + picture rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    When someone writes to her about Joe, she always responds and includes an autographed picture.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo