"grim picture" — Słownik kolokacji angielskich

grim picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ponury obraz
  1. grim przymiotnik + picture rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It doesn't take much imagination to paint grim pictures here.