"grim face" — Słownik kolokacji angielskich

grim face kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ponura twarz
  1. grim przymiotnik + face rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    His grim face gave little away, but through their years of association she had learned to read him.

    Podobne kolokacje:

podobne do "grim face" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "grim face" po angielsku — Słownik polsko-angielski

przymiotnik