"pretty picture" — Słownik kolokacji angielskich

pretty picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ładny obraz
  1. pretty przymiotnik + picture rzeczownik
    Silna kolokacja

    She said a pretty picture didn't teach the world anything.

podobne do "pretty picture" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "pretty picture" po angielsku

idiom