"pretty girl" — Słownik kolokacji angielskich

pretty girl kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ładna dziewczyna
  1. pretty przymiotnik + girl rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    A better artist can look at an old woman and see the pretty girl that she used to be.

powered by  eTutor logo