"pretty woman" — Słownik kolokacji angielskich

pretty woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ładna kobieta
  1. pretty przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    There were more pretty women than he had ever seen in his life.

powered by  eTutor logo