BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"pretty thing" — Słownik kolokacji angielskich

pretty thing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ładna rzecz
  1. pretty przymiotnik + thing rzeczownik
    Silna kolokacja

    "Why don't you go dance with the pretty young things in the other room?"

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo