PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"silent picture" — Słownik kolokacji angielskich

silent picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cichy obraz
  1. silent przymiotnik + picture rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She began making silent pictures in 1915 and continued until 1919.

powered by  eTutor logo