TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"silent picture" — Słownik kolokacji angielskich

silent picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cichy obraz
  1. silent przymiotnik + picture rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She began making silent pictures in 1915 and continued until 1919.