"old picture" — Słownik kolokacji angielskich

old picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stary obraz
  1. old przymiotnik + picture rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "We are always going to get higher prices for the older pictures."

    Podobne kolokacje: