PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"full picture" — Słownik kolokacji angielskich

full picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pełny obraz
  1. full przymiotnik + picture rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Like everything else about the law, however, the full picture here is complicated.