"original picture" — Słownik kolokacji angielskich

original picture kolokacja
Popularniejsza odmiana: Original Motion Picture
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oryginalny obraz
  1. original przymiotnik + picture rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The cane has the original picture running right through it, although smaller.