"only picture" — Słownik kolokacji angielskich

only picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jedyny obraz
  1. only przymiotnik + picture rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "This is the only picture of me young," Uncle said.