"detailed picture" — Słownik kolokacji angielskich

detailed picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szczegółowy obraz
  1. detailed przymiotnik + picture rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    A process chart provides a more detailed picture of the work flow.