TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"small picture" — Słownik kolokacji angielskich

small picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niewielki obraz
  1. small przymiotnik + picture rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    There was one small picture of Paul in a silver frame.