PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"famous picture" — Słownik kolokacji angielskich

famous picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sławny obraz
  1. famous przymiotnik + picture rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    This is a lovely house and the pictures, I believe, quite famous.