"sharp picture" — Słownik kolokacji angielskich

sharp picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ostry obraz
  1. sharp przymiotnik + picture rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "I form very sharp pictures of what I am reading or thinking about," he wrote.