"Beautiful picture" — Słownik kolokacji angielskich

Beautiful picture kolokacja
Popularniejsza odmiana: beautiful picture
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Piękny obraz
  1. beautiful przymiotnik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He didn't want to think about that moment More beautiful pictures.

powered by  eTutor logo