"comprehensive picture" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyczerpujący obraz
  1. comprehensive przymiotnik + picture rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Scanning is used to build up a comprehensive picture of factors that could impact strategy.

powered by  eTutor logo