"digital picture" — Słownik kolokacji angielskich

digital picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cyfrowy obraz
  1. digital przymiotnik + picture rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Also, women are snapping a lot more digital pictures these days.

powered by  eTutor logo