PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"true picture" — Słownik kolokacji angielskich

true picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prawdziwy obraz
  1. true przymiotnik + picture rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He is up for the challenge, saying we will get a true picture this year.