BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"true" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

true przymiotnik

true + rzeczownik
Kolokacji: 467
true story • true love • true identity • true nature • true believer • true feeling • true meaning • true self • true intention • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
2. true love = prawdziwa miłość true love
3. true identity = faktyczna tożsamość true identity
4. true nature = prawdziwa natura true nature
6. true feeling = prawdziwe uczucie true feeling
7. true value = wartość prawdziwa true value
8. true meaning = prawdziwe znaczenie true meaning
9. true self = prawdziwe własne ja true self
10. true intention = prawdziwy zamiar true intention
11. true cost = koszt rzeczywisty true cost
12. true freshman = prawdziwy student pierwszego roku true freshman
13. true test = prawdziwy test true test
14. true faith = prawdziwa wiara true faith
15. true friend = prawdziwy przyjaciel true friend
16. true color = kolor widziany na monitorze z głębią kolorów o wartości 24-bitów true color
17. true purpose = prawdziwy cel true purpose
18. true spirit = prawdziwy duch true spirit
19. true picture = prawdziwy obraz true picture
  • He is up for the challenge, saying we will get a true picture this year.
  • Here my children get a true picture of the real world.
  • Parents may consider talking to counselors from the previous summer to be sure they are getting the true picture.
  • How would it see a true picture of any species there?
  • The true picture, she wrote, was of a person "one step away from financial disaster."
  • This is the most nearly true picture of the situation which we possess.
  • He asks whether we have been given the true picture?
  • But many experts say the true picture is far more complex.
  • Only then will we have a true picture of what the various nations' desires are.
  • I mean, a project site doesn't give much of a true picture, does it?
20. true sense = prawdziwy sens true sense
21. true God = prawdziwy Bóg true God
22. true name = prawdziwe imię true name
23. true form = prawdziwa forma true form
24. true reason = prawdziwy powód true reason
25. true power = prawdziwa moc true power
26. true origin = prawdziwe pochodzenie true origin
27. true hero = prawdziwy bohater true hero
28. true man = prawdziwy człowiek true man
29. true history = prawdziwa historia true history
30. true character = prawdziwy charakter true character
31. true state = prawdziwy stan true state
32. true word = prawdziwe słowo true word
33. true source = prawdziwe źródło true source
34. true whelk = prawdziwy trąbik true whelk
35. true crime = filmy lub książki o przestępstwach oparte o prawdziwe wydarzenia true crime
36. true fact = prawdziwy fakt true fact
37. true cause = prawdziwy powód true cause
38. True Cross = Drzewo Krzyża świętego True Cross
39. true religion = prawdziwa religia true religion
40. True Blood = Prawdziwa Krew True Blood
41. true leader = prawdziwy przywódca true leader
42. true tale = prawdziwa opowieść true tale
43. true democracy = prawdziwa demokracja true democracy
44. true thing = prawdziwa rzecz true thing
45. true event = prawdziwe wydarzenie true event
46. true motive = prawdziwy motyw true motive
47. true life = prawdziwe życie true life
48. true measure = prawdziwy środek true measure
49. true heir = spadkobierca legalny true heir
50. true way = prawdziwa droga true way
51. true face = prawdziwa twarz true face
52. true extent = faktyczne rozmiary true extent
53. true home = prawdziwy dom true home
54. true church = prawdziwy kościół true church
55. true account = prawdziwe konto true account
56. true passion = prawdziwa namiętność true passion
57. True North Communication = Prawdziwa Północ Komunikacja True North Communication
59. True Grit = Prawdziwy Piasek True Grit
60. true statement = prawdziwe oświadczenie true statement
61. true gentleman = prawdziwy pan true gentleman
62. true artist = prawdziwy artysta true artist
63. true number = prawdziwa liczba true number
64. true master = prawdziwy mistrz true master
65. true path = prawdziwa droga true path
66. true happiness = prawdziwe szczęście true happiness
67. true age = prawdziwy wiek true age
68. true potential = prawdziwy potencjał true potential
69. true king = prawdziwy król true king
70. true father = prawdziwy ojciec true father
71. true son = prawdziwy syn true son
72. True North = Prawdziwa Północ True North
73. true heart = prawdziwe serce true heart
74. true beauty = prawdziwe piękno true beauty
75. true reflection = prawdziwe odbicie true reflection
76. true freedom = prawdziwa wolność true freedom
77. true warrior = prawdziwy wojownik true warrior
78. true knowledge = prawdziwa wiedza true knowledge
79. true genius = prawdziwy geniusz true genius
80. true answer = prawdziwa odpowiedź true answer
81. true champion = prawdziwy mistrz true champion
82. true calling = prawdziwe powołanie true calling
83. true fashion = prawdziwa moda true fashion
84. true friendship = prawdziwa przyjaźń true friendship
85. True Confession = Prawdziwe Przyznanie się True Confession
86. true talent = prawdziwy talent true talent
87. True Romance = Prawdziwy romański True Romance
88. true solution = roztwór właściwy true solution
89. true strength = prawdziwa siła true strength
90. true belief = prawdziwa wiara true belief
91. true worth = prawdziwa wartość true worth
92. true situation = prawdziwa sytuacja true situation
93. true fan = prawdziwy fan true fan
94. true voice = prawdziwy głos true voice
95. true peace = prawdziwy pokój true peace
96. true understanding = prawdziwe rozumienie true understanding
97. True Lie = Prawdziwe Kłamstwo True Lie
98. true vocation = prawdziwe powołanie true vocation
99. true star = prawdziwa gwiazda true star
100. true interest = prawdziwy interes true interest
czasownik + true
Kolokacji: 18
come true • hold true • ring true • prove true • stay true • remain true • run true • ...
przysłówek + true
Kolokacji: 44
especially true • particularly true • absolutely true • entirely true • necessarily true • perfectly true • ...
true + przyimek
Kolokacji: 21
true for • true to • true about • true in • true of • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.