"True Lie" — Słownik kolokacji angielskich

True Lie kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Prawdziwe Kłamstwo
  1. true przymiotnik + lie rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Show me how much we have in common, where our true future lies.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo