"true lie" — Słownik kolokacji angielskich

true lie kolokacja
Popularniejsza odmiana: True Lie
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prawdziwe kłamstwo
  1. true przymiotnik + lie rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Show me how much we have in common, where our true future lies.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo