ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"entire family" — Słownik kolokacji angielskich

entire family kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cała rodzina
  1. entire przymiotnik + family rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The park began to focus on the entire family, rather than just children.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo