ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"entire life" — Słownik kolokacji angielskich

entire life kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całe życie
  1. entire przymiotnik + life rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    My father never saw a child run in his entire life.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo