ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"entire career" — Słownik kolokacji angielskich

entire career kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowita kariera
  1. entire przymiotnik + career rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    You wouldn't put your entire career on the line just for money.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo