BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"picture" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

picture rzeczownik

rzeczownik + picture
Kolokacji: 120
motion picture • Columbia Picture • Paramount Picture • satellite picture • Sony Picture • family picture • color picture • ...
picture + rzeczownik
Kolokacji: 55
picture book • picture window • picture frame • picture gallery • picture caption • picture quality • Picture Show • ...
picture + czasownik
Kolokacji: 99
picture shows • picture emerges • picture appears • picture hangs • picture comes • picture looks • picture makes • ...
czasownik + picture
Kolokacji: 101
take pictures • snap pictures • display pictures • post pictures • contain pictures • send pictures • see pictures • produce pictures • ...
przymiotnik + picture
Kolokacji: 303
big picture • clear picture • best picture • mental picture • whole picture • complete picture • accurate picture • vivid picture • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 55
(3) best, better, balanced, neat
Kolokacji: 4
1. whole picture = cały obraz whole picture
  • You and I just don't know enough to be able to understand the whole picture.
  • I was just getting the whole picture, so to speak.
  • I think we have to start understanding the whole picture.
  • He wanted to be able to see the whole picture.
  • We're going to have to sit down and look at the whole picture.
  • I knew she would talk now because she'd already given me the whole picture.
  • You want to sort of look at the whole picture together.
  • "I thought our friends wanted to experience the whole picture."
  • You've read a few things, and think you know the whole picture.
  • But I think we also need to look at the whole picture.
2. entire picture = cały obraz entire picture
3. total picture = całkowity obraz total picture
4. full-page picture = całostronnicowy obraz full-page picture
(6) complete, perfect, stark
Kolokacji: 3
(14) old, familiar, intimate
Kolokacji: 3
(18) major, Musical, sequential
Kolokacji: 3
(19) black-and-white, full-color
Kolokacji: 2
(21) early, crude
Kolokacji: 2
(22) financial, economic, fiscal
Kolokacji: 3
(24) rosy, green, healthy
Kolokacji: 3
(25) famous, known, best-known
Kolokacji: 3
(26) digital, unnecessary
Kolokacji: 2
(27) single, only, exclusive
Kolokacji: 3
(28) distorted, misleading, candid
Kolokacji: 3
(29) nude, naked, topless
Kolokacji: 3
(31) silent, explicit
Kolokacji: 2
(32) dirty, obscene, lewd
Kolokacji: 3
(34) final, classic, definitive
Kolokacji: 3
(39) main, important, low-budget
Kolokacji: 3
(42) false, stylized, fake, surreal
Kolokacji: 4
(43) incomplete, partial, sketchy
Kolokacji: 3
(44) unflattering, flattering
Kolokacji: 2
(46) disturbing, troubling
Kolokacji: 2
(47) favorite, popular
Kolokacji: 2
(48) religious, holy, devotional
Kolokacji: 3
(49) grainy, finished, textured
Kolokacji: 3
(53) global, rounded
Kolokacji: 2
(54) promotional, nuanced
Kolokacji: 2
(55) compelling, strong, powerful
Kolokacji: 3
(56) panoramic, iconic, real-time
Kolokacji: 3
(58) memorable, unforgettable
Kolokacji: 2
(59) successful, happy
Kolokacji: 2
(60) idealized, idyllic
Kolokacji: 2
(61) convincing, incredible
Kolokacji: 2
(62) evocative, computer-generated
Kolokacji: 2
(63) sudden, instant, quick
Kolokacji: 3
(65) revealing, suggestive
Kolokacji: 2
(66) harrowing, devastating
Kolokacji: 2
(68) sobering, pathetic, silly
Kolokacji: 3
przyimek + picture
Kolokacji: 20
with pictures • including pictures • through pictures • of pictures • for pictures • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.