BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"picture takes" — Słownik kolokacji angielskich

picture takes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz bierze
  1. picture rzeczownik + take czasownik
    Silna kolokacja

    You even have a picture of him taken on his return.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo