"form pictures" — Słownik kolokacji angielskich

form pictures kolokacja
Popularniejsza odmiana: form a picture
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obrazy formy
  1. form czasownik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Sometimes you can't form a picture of what's going on.

    Podobne kolokacje: