KURS BUSINESS ENGLISH -50%Podaruj sobie prezent na Mikołaja. Oferta tylko do niedzieli.Sprawdź

"create a picture" — Słownik kolokacji angielskich

create a picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stwórz obraz
  1. create czasownik + picture rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "Now we want to create a moving picture of the process from beginning to end."

    Podobne kolokacje: