"create pictures" — Słownik kolokacji angielskich

create pictures kolokacja
Popularniejsza odmiana: create a picture
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stwórz obrazy
  1. create czasownik + picture rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "Now we want to create a moving picture of the process from beginning to end."

    Podobne kolokacje: