"move Pictures" — Słownik kolokacji angielskich

move Pictures kolokacja
Popularniejsza odmiana: move pictures
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ruch Obrazy
  1. move czasownik + picture rzeczownik
    Luźna kolokacja

    All who have ever seen moving pictures of the rest west will want to know just how they are made.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo