"move pictures" — Słownik kolokacji angielskich

move pictures kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obrazy ruchu
  1. move czasownik + picture rzeczownik
    Silna kolokacja

    All who have ever seen moving pictures of the rest west will want to know just how they are made.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo