"provide pictures" — Słownik kolokacji angielskich

provide pictures kolokacja
Popularniejsza odmiana: provide a picture
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostarcz obrazy
  1. provide czasownik + picture rzeczownik
    Luźna kolokacja

    They provide entirely different pictures of the very same woman.