"include a picture" — Słownik kolokacji angielskich

include a picture kolokacja
Popularniejsza odmiana: include pictures
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obejmuj obraz
  1. include czasownik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She wants to include pictures with black friends, but not too many.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo