"reach in pictures" — Słownik kolokacji angielskich

reach in pictures kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zasięg na obrazach
  1. reach czasownik + picture rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Centenary of Captain Scott reaching the South Pole - in pictures 3.

    Podobne kolokacje: