"see picture" — Słownik kolokacji angielskich

see picture kolokacja
Popularniejsza odmiana: see pictures
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zobacz obraz
  1. see czasownik + picture rzeczownik
    Silna kolokacja

    I could see my picture almost with the eye of a god.

    Podobne kolokacje: