"picture drawn" — Słownik kolokacji angielskich

picture drawn kolokacja
Popularniejsza odmiana: draw a picture
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz narysowany
  1. draw czasownik + picture rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Within a short time, things seemed in order, and the children each drew a picture.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo