"see a picture" — Słownik kolokacji angielskich

see a picture kolokacja
Popularniejsza odmiana: see pictures
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zobacz obraz
  1. see czasownik + picture rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I could see my picture almost with the eye of a god.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo